2017-2018 Erasmus+  Ikinci  ‘Eğitim Alma Hareketliliği’

2017-2018 Erasmus+  İkinci  ‘Eğitim Alma Hareketliliği’ başvuruları başlamıştır.

*Başvuru tarihleri: 25/04/2018-16/05/2018

*Eğitim Alma Hareketliliğin Hedefi: Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermek.

Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermek.

Başvuru Şartları:

*Gidilecek kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir.

*Eğitim alma harekeliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan   yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında bu faaliyet türünü içeren, vadesi uygun kurumlararası anlaşma olması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi olması gerekir.

Not:İsteyen personel maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

·        Bölüm Başkanından onay yazısı,

·        Eğitim Programı , (Karşı okulca imzalı,mühürlü)

 .       Kimlik fotokopisi

·        Kabul Mektubu,

Not: *Seçilen personele ülkeye göre belirlenen günlük/haftalık maddi destek sağlanacaktır.

Başvurular Uluslararası Ofis Rektörlük Binası  1H27 no’lu odaya teslim edilecektir.