Forms

 

Erasmus+ Student Mobility for Studies (2020 Spring Semester)

 1.  Learning Agreement For Studies (Before Mobility) - Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik öncesi)
 2.  Learning Agreement For Studies (During Mobility) - Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik sırasında)
 3.  Learning Agreement For Studies (After Mobility) - Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik sonrası)
 4.  Duration Sheet - Katılım Sertifikası 
 5.  Petition - Feragat Dilekçesi 
 6. Nomination Letter  (Gidilecek üniversitenin talep etmesi halinde doldurulacaktır)
 7. Check list

Erasmus+ Student Mobility for Studies (2019 Fall Semester )

 1. Learning Agreement For Studies (Before Mobility) - Öğrenim Anlaşması
 2. Learning Agreement For Studies (During Mobility) - Öğrenim Anlaşması
 3. Learning Agreement For Studies (After Mobility) - Öğrenim Anlaşması
 4. Petitation - Dilekçe
 5. Duration Sheet - Katılım Sertifikası
 6. Student's Information Form  -  Öğrenci Bilgi Formu (Ek 1 Bilgi Formu)
 7. Nomination Letter  (Gidilecek üniversitenin talep etmesi halinde doldurulacaktır)
 8. Check list

Erasmus+ Student Mobility for Traineeships

 1. Learning Agreement For Placement Before the Mobility - Staj için Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik Öncesi)

 2. Learning Agreement For Placement During the Mobility  - Staj için Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik Sırasında)

 3. Learning Agreement For Placement After the Mobility  - Staj için Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik Sonrası)

 4. Learning Agreement for Traineeships Guidelines -  Staj için Öğrenim Anlaşması Rehberi

 5. Letter of Acceptance SampleKabul Mektubu Örneği 

 6. Internship Research Platforms -  Staj Arama Platformları 

 7. Petitation - Dilekçe

Exchange Student Mobility for Studies