Erasmus Gelen Öğrenci - Staj

 • Yeditepe Üniversitesi ancak Erasmus vb. uluslararası staj programları ve kurumlararası ikili anlaşmalar çerçevesinde gelen yönünde staj öğrencilerini kabul eder.
 • Staj Hareketliliği kapsamında gelen öğrenciler CV’lerini ve motivasyon mektuplarını, e-posta üzerinden Ofise iletir. (incoming@yeditepe.edu.tr)
 • Ofis stajın gerçekleştirilmesi hedeflenen akademik/idari birimle irtibata geçer. İlgili birim onayladığı takdirde öğrencilere kabul mektupları Ofis tarafından gönderilir.
 • Staj öncesinde öğrencilerle, staj programlarını belirten öğrenim anlaşması, öncelikle öğrenci ve gönderen kurum sonrasında ise Yeditepe’de staj yapacakları akademik/idari birimdeki staj sorumlusu tarafından imzalanır. (Öğrenim Anlaşması için tıklayınız.)
 • Staj Hareketliliği kapsamında öğrencilerin öğrenim anlaşması ve hareketlilik dönemi sonunda verilecek katılım sertifikası staj yapacakları akademik/idari birimdeki staj sorumlusu tarafından imzalanır. Hazırlanan evrakların birer nüshası arşiv ve raporlama için Ofis ile paylaşılır.
 • Staj yapacak öğrencilerin staj sürelerinin ilk gününden itibaren kendi imkânları ile sağlık, kaza ve mesuliyet sigortası temin etmesi ve bir kopyasını Ofise sunması şarttır.

 

 • Hareketlilik sırasında, öğrencilere staj yaptıkları bölümden/birimden atanan staj sorumlusu stajını takip eder.
 • Öğrencilere stajları süresince, ihtiyaç halinde ofis destek verir.
 • Öğrencilerin Türkiye'ye ve Yeditepe Üniversitesi'ne gelişleri ile ilgili varış beyanlarını doldurarak incoming@yeditepe.edu.tr adresine e-mail atmaları gerekmektedir.

                    (Varış Formu için tıklayınız.)

 • Staj Hareketliliği kapsamında öğrencilerin öğrenim anlaşması ve hareketlilik dönemi sonunda verilecek katılım sertifikası staj yapacakları akademik/idari birimdeki staj sorumlusu tarafından imzalanır.
 • Öğrencilere; Bilgi Merkezi, Yurtlardan; İSTEK AŞ vb. çıkış işlemlerini gerçekleştirmeleri için Ofis gerekli yönlendirmeleri yapar.
 • Öğrenciler “Departure Form”’daki imzaları tamamlayarak çıkış işlemlerini tamamlar.

                       (Ayrılış Formu için tıklayınız.)

 • Hazırlanan evrakların birer nüshası arşiv ve raporlama için Ofis ile paylaşılır.