Dear Students, 
 
Please CLICK for the placement results of 2021-2022 Erasmus+ Study Mobility Program. 
Please read all information until the end. 
All students are responsible for following the procedure announced below.
 
About Placements
The placements have been completed based upon the students’ Erasmus Score, preference order and announced Erasmus and partner institution criteria. 
We would kindly like to remind you that listed students are only candidate students to our partner universities and the final decision will be made by the partner university. After your application is accepted by partner university, you will be able to participate in the Erasmus+ study mobility.
 
About Grants 
The placement list does NOT mean that you are awarded an Erasmus grant. Grant allocation is not guaranteed to all students. The students who will be awarded with the Erasmus grant will be announced later on.  
 
About Nomination
Nomination means officially informing the partner university about candidate Erasmus student. Nomination to partner university is the first step of the next procedures so students must wait for the nomination email which will be sent to the partner university by the Erasmus Office. Students can apply to the partner universities, only after they are nominated by us. ,
 
Students who do not want to participate in the mobility program have to inform the Erasmus+ Office until April 2, 2021, 12:00 via e-mail to intoffice@yeditepe.edu.tr  in order not being nominated to the partner. 
 
Important: Since Fall Semester students’ nomination and application deadline is generally close, Fall semester students have to check the partner university’s website for application deadlines and procedures immediately to be prepared.  
 
Important: In case the institutions request for an additional language exam certification (for example: IELTS, TOEFLT etc.) students must obtain a valid certificate before the application deadline of the partner institution. Please check the partner institution’s website for deadlines and other important information as it stated above. 

Important: Placed Master and PHD degree students have to check the regulations they are liable to and consult their institutes about their participation in the study mobility program. 
 
About Substitute Students
The substitute students can only be placed if the placed student/s cancel/s their mobility and if the partner university’s nomination deadline is not over. In this case, you will be informed with a separate e-mail.
All students are responsible for following the application procedures of the partner universities. In case there is an information e-mail by the partner university sent to our office, this e-mail will be forwarded to the student. 
 
About Next Steps
Orientation meetings will be organized for all candidate students by the Erasmus+ Office. All necessary information about exchange procedures about your exchange period will be shared in the orientation meeting. 
Attendance to orientation program is COMPULSORY for all candidate students. If you do not attend orientation programs, you will miss a lot of important information and have difficulties during your mobility. 

Date-time-place information of the orientation meetings will be announced in the upcoming days. 

Wish you luck. 

Erasmus+ Office

-------------------

Sevgili öğrenciler,

2021-2022 Erasmus + Öğrenim Hareketliliği Programı yerleştirme sonuçları için TIKLAYINIZ.
Lütfen tüm bilgileri sonuna kadar okuyunuz.
Tüm öğrenciler aşağıda ilan edilen prosedürü uygulamakla yükümlüdür.
 
Yerleştirmeler hakkında
Yerleştirmeler, öğrencilerin Erasmus Puanı, tercih sırası ve ilan edilen ortak üniversite kriterlerine göre tamamlanmıştır.
Yerleşen öğrencilerin sadece aday öğrenciler olduğunu ve nihai kararın ortak üniversite tarafından verileceğini hatırlatmak isteriz. Başvurunuz ortak üniversite tarafından kabul edildikten sonra, Erasmus + öğrenim hareketliliğine katılabileceksiniz.
 
Hibeler Hakkında
Yerleştirme listesi, bir Erasmus hibesi aldığınız anlamına gelmez. Tüm öğrencilere hibe dağıtımı garanti edilmez. Erasmus hibesi alacak öğrenciler ilerleyen günlerde açıklanacaktır.
 
Aday Gösterilme Hakkında
Aday gösterme, ortak üniversiteyi aday Erasmus öğrencisi hakkında resmi olarak bilgilendirmek anlamına gelir. Ortak üniversiteye adaylık, sonraki prosedürlerin ilk adımıdır, bu nedenle öğrenciler, Erasmus Ofisi tarafından ortak üniversiteye gönderilecek olan aday gösterme e-postasını beklemelidir. Öğrenciler, ancak bizim tarafımızdan aday gösterildikten sonra ortak üniversitelere başvurabilirler. ,
 
Hareketlilik programına katılmaktan vazgeçen öğrenciler, ortak üniversiteye aday gösterilmemek için Erasmus + Ofisine 2 Nisan 2021 saat 12: 00'ye kadar intoffice@yeditepe.edu.tr e-posta yoluyla bilgi vermek zorundadır.
 
Önemli: Güz Dönemi öğrencilerinin aday gösterme ve son başvuru tarihi genellikle yakın olduğundan, Güz dönemi öğrencileri, son başvuru tarihlerini ve prosedürlerini hemen hazırlamak için ortak üniversitenin web sitesini kontrol etmelidir.
 
Önemli: Kurumların ek bir dil sınavı sertifikası talep etmesi durumunda (örneğin: IELTS, TOEFL vb.) Öğrenciler, ortak kurumun son başvuru tarihinden önce geçerli bir sertifika almalıdır. Yukarıda belirtilen son tarihler ve diğer önemli bilgiler için lütfen ortak kurumun web sitesini kontrol edin.

Önemli: Yerleştirilmiş Yüksek Lisans ve doktora derecesi öğrencileri, yükümlü oldukları düzenlemeleri kontrol etmeli ve öğrenim hareketliliği programına katılımları konusunda enstitülerine danışmalıdır.
 
Yedek Öğrenciler Hakkında
Yedek öğrenciler, ancak yerleştirilen öğrenciler hareketliliklerini iptal ederse ve ortak üniversitenin son adaylık tarihi geçmemişse yerleştirilebilir. Bu durumda olan öğrenciler ayrı bir e-posta ile bilgilendirilir. 

Tüm öğrenciler, ortak üniversitelerin başvuru prosedürlerini takip etmekten sorumludur. Partner üniversite tarafından ofisimize gönderilen bir bilgilendirme e-postası olması durumunda bu e-posta öğrenciye iletilecektir.
 
Sonraki Adımlar Hakkında
Tüm aday öğrenciler için Erasmus + Ofisi tarafından oryantasyon toplantıları düzenlenecektir. Değişim dönemiyle ilgili prosedürler hakkında gerekli tüm bilgiler oryantasyon toplantısında paylaşılacaktır.
Oryantasyon programına katılım tüm aday öğrenciler için ZORUNLUDUR. Oryantasyon programlarına katılmazsanız, birçok önemli bilgiyi kaçırırsınız ve hareketliliğiniz sırasında zorluklar yaşarsınız.

Oryantasyon programının tarih-saat-yer bilgileri önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Başarılar dileriz. 

Erasmus+ Ofisi

SubCategory
Outgoing