2021-2022 Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yerleşen öğrencilere hibe dağıtımı tamamlanmıştır. Hibe dağıtımı sonuçları için tıklayınız

Yeditepe Üniversitesi Erasmus Komisyonu tarafından belirlenen hibe dağıtım kriterleri için tıklayınız. 

Not 1: Yedek durumundaki öğrencilere hibe tahsisi vazgeçen öğrenciler ve olası ek kaynaklar sonrası mümkün olabilecektir. Bu durumda öğrenciler bilgilendirilecektir. 

Not 2: Vazgeçmek isteyen öğrenciler dilekçelerini 3 Mayıs 2021 tarihine kadar ofise e-posta yoluyla iletmelidir. Bu tarihten sonra mücbir sebebe dayanmayan vazgeçişlerde bir sonraki başvuruda -10 puan uygulaması yapılacaktır. 

Not 3: Faaliyete hibesiz katılmak mümkündür. 
 

Hibe Ödemeleri 

 1. Partner üniversiteden kabul mektubu alınması sonrasında hibe almaya hak kazanan öğrencilerle hibe sözleşmesi yapılacaktır. 
 2. Hibe sözleşmesi için tamamlanması gereken belgeler: https://international.yeditepe.edu.tr/global-study-programs/outgoing/forms 
 3. Hibe ödemeleri iki taksitte yapılır. Öngörülen toplam tutarın %80i faaliyet öncesi ödenir. Faaliyet sonrası toplam hakediş miktarı katılım sertifikası ve (gerekirse)  pasaport giriş-çıkışları göz önüne alınarak hesaplanır ve ilk ödeme ile arasındaki fark ikinci taksit olarak ödenir. 

Hibe Kesintileri 

 1. Akademik başarısızlık nedeniyle kesinti
   
 2. Öğrenim hareketliliği; öğrenciler partner üniversitede aldıkları toplam AKTS kredisi en az ½’sinden (15 AKTS / 30 AKTS) başarılı olmakla yükümlüdür. Gerekli başarı kriterini sağlayamayan öğrencilerin hibesinden faaliyet sonrası hesaplanan toplam hakediş tutarından %20 oranında kesinti yapılır.  
 3. Akademik başarısızlığın (0 AKTS kazanımı) öğrencilerin hiçbir derse/sınava girmemesi sebebiyle oluştuğu tespit edilirse hibenin tamamının iadesi istenir.

 

 1. Eksik belge kesintileri 
   
 2. Hareketlilik sonrasına ait hiçbir hareketlilik belgesinin ya da hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) duyurulan tarihlere uygun olarak tamamlanmaması halinde tam iade istenir. 
 3. Faaliyet sonrası AB Katılımcı anketi doldurmayan öğrencilerin toplam hakediş miktarından %20 oranında kesinti yapılır. 
 4. OLS sınavını tamamlamayan öğrencilerin  toplam hakediş miktarından %5 oranında kesinti yapılır. 

 

 1. Süre kesintileri 
   
 2. Katılım belgesi üzerindeki faaliyet başlangıç-bitiş tarihinin gerçek tarihleri içermediğinin veya öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği durumlarda ek araştırma yapılmasına gerek görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.

Covid-19 Bilgilendirmeleri 

Faaliyet öncesi Türkiye’nin, partner üniversite ve bulunduğu ülkenin Covid-19 kapsamındaki uygulamaları (karantina uygulamaları, seyahat kısıtlamaları, test gereklilikleri, online öğrenim vb.) takip edilmelidir. 

Partner üniversitelerden tarafımıza ulaşan ilgili bilgiler web sitemizde duyurulmaktadır. 

https://international.yeditepe.edu.tr/outgoing/regarding-covid-19-announcements-partner-universities 

 

SubCategory
Outgoing