Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen ek hibenin 2021-2022 Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yerleşen öğrencilere dağıtım sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlar için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi Erasmus Komisyonu tarafından belirlenen hibe dağıtım kriterleri için tıklayınız

Not 1: Yedek durumundaki öğrencilere hibe tahsisi vazgeçen öğrencilerin belirlenmesi sonrası mümkün olabilecektir. Bu durumda öğrenciler kişisel olarak bilgilendirilecektir; yeni bir liste duyurulmayacaktır. 

Not 2: Vazgeçmek isteyen öğrenciler dilekçelerini 18 Haziran 2021 tarihine kadar ofise e-posta yoluyla iletmelidir. Bu tarihten sonra mücbir sebebe dayanmayan vazgeçişlerde bir sonraki başvuruda -10 puan uygulaması yapılacaktır. 

(Hibe tahsis edilmeyen öğrencilerin son tarih sonrası vazgeçişleri mücbir sebep olarak değerlendirilecektir)

Not 3: Faaliyete hibesiz katılmak mümkündür. 

Not 4: Hibe ödemeleri ve diğer tüm süreçler hakkındaki bilgi için 

 

Öğrenim Hareketliliği El kitabı ve Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon sunumunu inceleyiniz. 

https://international.yeditepe.edu.tr/global-study-programs/outgoing/forms 

 

SubCategory
Outgoing