Önemli Hatırlatmalar

Yedek Öğrenciler

Hibe dağıtımında “Yedek” durumunda olan öğrencilere hibe tahsisi vazgeçen öğrenciler ve olası ek kaynaklar sonrası mümkün olabilecektir.

Bu sebeple, hibe durumunun kesinleşmesi ile ilgili net bir tarih verilememektedir.

Hibe çıkmaması mücbir sebep sayıldığından 3 Mayıs 2021 tarihinden sonraki vazgeçişlerde, bir sonraki başvuruda -10 puan uygulaması yapılmayacaktır.

Hibe durumunu hiçbir işlem yapmadan beklemek (özellikle güz dönemi öğrencileri için) partner üniversitelerin son başvuru tarihinin geçmesine sebep olabilir.

Nominasyonlar

Partner üniversitelere yerleşen tüm GÜZ dönemi öğrencilerin nominasyonu tamamlanmıştır.

E-postalarınızı kontrol etmeli ve partner üniversitenin bilgilendirdiği şekilde başvurunuzu eksiksiz ve zamanında tamamlamalısınız.

Important Reminders

Substitute Students

Substitute students might be granted only after some some granted students withdraw their Erasmus Mobility and possible additional resources.

For this reason, a certain date for the finalization of the grant status cannot be announced for now.

Since the absence of a grant is considered as force majeure, -10 points will not be applied in the next application , for waivers after 3 May 2021.

Waiting for the grant status without starting application procedure (especially for fall semester students) may cause the application deadline of partner universities to pass.

Nominations

Nominations of all FALL term students placed in partner universities have been completed.

You should check your e-mails and complete your application on time as informed by the partner university.

SubCategory
Outgoing