Dear Students (who applied for Erasmus Traineeship Mobility),

The deadline for submission of traineeship “acceptance letters” and “learning agreements for traineeships” is postponed to March 31, 2021.

Please, find the drafts below.

Acceptance letter form

LA for traineeships (all signatures must be full)

The documents should be submitted to the KION system.

Bests,

--------------------------------------------------------------------------------

Sevgili Öğrenciler (Erasmus Staj Hareketliliğine başvuranlar),

Staj yeri “kabul mektubu” ve “staj için öğrenim anlaşması” belgelerini KION sistemine yüklemek için son tarih 31 Mart 2021 olarak güncellenmiştir.

Taslak belgeler aşağıdadır:

Kabul mektubu

Staj için öğrenim anlaşması (tüm imzalar tamamlanmalıdır)

Başarılar dileriz.

SubCategory
Outgoing