2022-2023 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Sonuçları

2022-2023 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Sonuçları 

2022-2023 Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yerleşen öğrencilere hibe dağıtımı tamamlanmıştır. Hibe dağıtımı sonuçları için tıklayınız

Yeditepe Üniversitesi Erasmus Komisyonu tarafından belirlenen hibe dağıtım kriterleri için tıklayınız

NOTLAR

 1. Nihai listede yer alan Erasmus skorları, Partner Üniversitenin ikili anlaşmalar listesinde duyurulan eğitim dili seviyesine göre belirlenmiş ve yerleştirme işlemi Partner Üniversitenin eğitim dilinde/dillerinde girilen sınav skorlarına göre yapılmıştır. 

  1. Örn: Hem İngilizce hem Fransızca sınavına giren öğrenci Fransızca eğitim veren bir partner üniversiteye yerleşti ise Erasmus notu hesaplamasında Fransızca dil notu baz alınmıştır. 

 2. Hibede ASİL durumundaki öğrenciler  hibe almaya hak kazanmıştır.

 3. Hibede YEDEK durumundaki öğrenciler ancak ASİL durumdaki öğrencilerin faaliyetten vazgeçmesi ile hibe alabilir. Vazgeçen öğrencinin hibesi önce birim bazında sonra üniversite bazında dağıtılır.

 4. Hibede ÖN KOŞULLU YEDEK durumundaki öğrenciler ancak yerleştirmede KAZANDI durumundaki öğrencilerin faaliyetten vazgeçmesi ile boşalan partner üniversite kontenjanına BAHAR dönemi için yerleşebilir. Yerleştirme sonrası birim/üniversite sıralamasına göre hibe değerlendirmesi yapılır.

  1. Güz dönemi öğrencileri dönemlerini bahar ile değiştirmek istediklerine dair taleplerini 17 Temmuz 2022 tarihine kadar yeditepe.edu.tr uzantılı adresleri ile aşağıdaki formdan iletmelidir. 

https://forms.gle/bYrqpTDae1jyiHCx7 

 1. FERAGAT EDEN öğrenciler kendi iradesi ile Erasmusa katılmaktan vazgeçen öğrencilerdir.

 2. Faaliyete katılmaktan feragat etmek isteyen öğrenciler taleplerini 17 Temmuz 2022 tarihine kadar yeditepe.edu.tr uzantılı adresleri ile aşağıdaki formdan iletmelidir. Bu tarihten sonra mücbir sebebe dayanmayan vazgeçişlerde bir sonraki başvuruda -10 puan uygulaması yapılacaktır. 

https://forms.gle/bYrqpTDae1jyiHCx7 

 1. Faaliyete hibesiz katılmak mümkündür, fakat faaliyete katılan hibesiz öğrenciler Erasmusa dair tüm süreçlere tabidir. Sıfır hibeli sözleşme imzalanacaktır. 

Hibe Ödemeleri 

 1. Partner üniversiteden kabul mektubu alınması sonrasında hibe almaya hak kazanan öğrencilerle hibe sözleşmesi yapılacaktır. 

 2. Hibe sözleşmesi için tamamlanması gereken belgeler: Check List

 3. Hibe ödemeleri iki taksitte yapılır. Öngörülen toplam tutarın %80i faaliyet öncesi ödenir. Faaliyet sonrası toplam hakediş miktarı katılım sertifikası ve (gerekirse)  pasaport giriş-çıkışları göz önüne alınarak hesaplanır ve ilk ödeme ile arasındaki fark ikinci taksit olarak ödenir. 

Hibe Kesintileri 

 1. Akademik başarısızlık nedeniyle kesinti

 1. Öğrenim hareketliliği; öğrenciler partner üniversitede aldıkları toplam AKTS kredisi en az ½’sinden (15 AKTS / 30 AKTS) başarılı olmakla yükümlüdür. Gerekli başarı kriterini sağlayamayan öğrencilerin hibesinden faaliyet sonrası hesaplanan toplam hakediş tutarından %20 oranında kesinti yapılır.  

 2. Akademik başarısızlığın (0 AKTS kazanımı) öğrencilerin hiçbir derse/sınava girmemesi sebebiyle oluştuğu tespit edilirse hibenin tamamının iadesi istenir.

 1. Eksik belge kesintileri 

 1. Hareketlilik sonrasına ait hiçbir hareketlilik belgesinin ya da hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) duyurulan tarihlere uygun olarak tamamlanmaması halinde tam iade istenir. 

 2. Faaliyet sonrası AB Katılımcı anketi doldurmayan öğrencilerin toplam hakediş miktarından %20 oranında kesinti yapılır. 

 3. OLS sınavını tamamlamayan öğrencilerin  toplam hakediş miktarından %5 oranında kesinti yapılır. 

 1. Süre kesintileri 

 1. Katılım belgesi üzerindeki faaliyet başlangıç-bitiş tarihinin gerçek tarihleri içermediğinin veya öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği durumlarda ek araştırma yapılmasına gerek görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.

Covid-19 Bilgilendirmeleri 

Faaliyet öncesi Türkiye’nin, partner üniversite ve bulunduğu ülkenin Covid-19 kapsamındaki uygulamaları (karantina uygulamaları, seyahat kısıtlamaları, test gereklilikleri, online öğrenim vb.) takip edilmelidir. 

Partner üniversitelerden tarafımıza ulaşan ilgili bilgiler web sitemizde duyurulmaktadır. 

https://international.yeditepe.edu.tr/tr/international 

Sorularınız için: outgoing@yeditepe.edu.tr 

Oryantasyon duyurusu yapılacaktır.