2022-2023 Erasmus Staj Hareketliliği Hibelendirme Sonuçları

 

2022-2023 Erasmus Staj Hareketliliği hibelendirme sonuçları için tıklayınız. 

 

 1. Hibe kısıtlılığı nedeniyle ve daha fazla sayıda öğrenciyi hibelendirmek amacıyla öğrencilere en fazla 60 günlük hibe tahsis edilmiştir.
 2. Öğrenciler 60 günlük hibelendirilip geriye kalan sürede faaliyetlerine hibesiz olarak devam edebilir. 
 3. Hibe dağıtım kriterleri için tıklayınız

 

ASİL durumundaki öğrenciler;

 

 • Hareketliliğe hibeli olarak katılmaya hak kazanmıştır. 
 • Hareketliliğe katılmaktan vazgeçmeleri durumunda 1 Temmuz 2022'ye kadar vazgeçme talepleri için vazgeçme formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Vazgeçme formu için tıklayınız

 • Vazgeçme taleplerini mazeretsiz 1 Temmuz'dan sonra gönderen öğrencilerin bir sonraki başvurusunda -10 uygulaması yapılacaktır. 

 

 • Faaliyetlerinden en geç bir ay önce aşağıdaki belgeleri sözleşme imzalamak için tamamlamalı ve KION’a yüklemedir. 
  • Learning Agreement for Traineeships (Staj anlaşması): imzaları tamamlanmış olmalıdır. 
  • Sağlık, Kişisel Sorumluluk ve Kaza Sigortası
  • Yapı kredi bankası Euro hesap cüzdanı
  • OLS - Online Dil Sınavı (Hareketlilikten önce e-posta adreslerinize link olarak gönderilir. Sonucunu KION Sistemine yüklemenize gerek yoktur.)

 

 • Belgelerini bir ay önce tam olarak teslim etmeyen öğrencilerin hibelerinin hareketlilik öncesinde yatacağı garanti edilmemektedir. 

 

YEDEK durumundaki öğrenciler

 

 • Hibesiz faaliyete katılabilir.
 • Hibelendirilmiş öğrencilerin vazgeçmesi ve/veya gerekli şartları yerine getirmeyen öğrencilerin faaliyet hakkını kaybetmesi ile hibelendirilebilir.
 • Artan hibe Erasmus notuna göre önce birim bazında sonra üniversite bazında dağıtılır.
 • Yedek öğrencilere hibe ancak ön koşullu yedek ve mücbir sebeple staj yerini değiştirecek öğrencilere verilen süre sonrasında - 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra tahsis edilebilir.
 • Hibe tahsis edilen öğrenciler için ASİL durumundaki öğrenciler için geçerli olan kuralar geçerli olur. 
 • Hibe çıkmadığı için vazgeçen öğrencilere -10 puan uygulaması yapılmaz. 

 

ÖN KOŞULLU YEDEK durumundaki öğrenciler

 

 • Ancak kabul mektubunda belirtilen eksikliklerini tamamladıktan sonra faaliyete katılmaya hak kazanırlar. 
 • Kabul mektuplarının tamamlanması için öğrenciye ilan tarihinden itibaren 6 hafta süre verilir. 1 Temmuz 2022 tarihine kadar eksiklerini tamamlamayan öğrenciler faaliyet hakkını kaybeder. 

 

MÜCBİR SEBEPLE STAJ YERİNİ DEĞİŞTİRECEK ÖĞRENCİLER 

 

 • Yeni kabul mektuplarını teslim etmeleri için ilan tarihinden itibaren 6 hafta süre verilir. 1 Temmuz 2022 tarihine kadar yeni kabul mektubu teslim etmeyen öğrenciler faaliyet hakkını kaybeder. 
 • Yeni staj yeri hibelendirmede yüksek grup ülkesinden olamaz.

 

 

RET ALAN ÖĞRENCİLER

 

 • Açıklamada belirtilen sebeplerle faaliyete katılmaya hak kazanamamışlardır.