Özel Öğrenci (Free Mover)

 

Başvuru

 • Üniversitemizde Özel Öğrenci (Free Mover) olarak öğrenim görmek isteyen bir uluslararası öğrenci aşağıda belirtilen koşulları sağlamalıdır;
 1. Başvuru aşamasında ve öngörülen değişim süresi boyunca gönderen üniversiteden mezun olmamış olması,
 2. Öğrenim görmek istediği bölümün öğrenim dilinde B2  seviyesinde (Ortak Avrupa Dil Çerçevesi’ne göre; detaylı bilgi için bknz: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions) dil yeterliliğini kanıtlayan belge

 

 1. Dilekçe (e-mail formatında olabilir.) Dilekçede hangi akademik bölüm/programa ve hangi dönem ve dersler için başvurduğunun ve yurtlarda konaklama talep edip etmediğinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
 2. Öğrenci olarak kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından, adayın öğrencilik statüsünün onaylandığı ve YÜ’de İkili Anlaşmalar dışında bir veya iki dönem öğrenim görmesine izin verdiğine, hangi dersleri alacağının açıkça belirtildiği belge
 3. Başvuruda bulunduğu bölüm/programın eğitim dilinde en az B2 seviyesinde dil yeterliliğini kanıtlayan belge
 4. Transkript 

 

 • Özel Öğrenci(Free Mover) olarak YÜ’de öğrenim görmek isteyen öğrenciler için süreç aşağıdaki gibidir;
 1. İlgili akademik birim ve sonrasında Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler için Koordinatörlük kabul yazısı hazırlar ve eğitim ücreti bilgisi ile birlikte öğrenciye gönderir.
 2. Eğitim ücretini ödeyen öğrencinin Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğü tarafından özel öğrenci olarak kaydı yapılır ve özel öğrenci kimlik kartı verilir.

 

 • Özel Öğrenci(Free Mover) öğrenciler için hareketlilik ve hareketlilik sonrası süreçler Erasmus Değişim Öğrencileri ile aynıdır. Lütfen tıklayınız.

 

Yurtlar için iletişim kişisi: Kansu GEMİCİ (kansu.gemici@yeditepe.edu.tr)

* Free Mover öğrencisi YÜ’de öğrenim süreçleri boyunca Değişim Öğrencileri için gerçekleştirilen tüm etkinliklere katılım gösterebilir.