Erasmus Giden Öğrenciler - Staj

Öğrenciler program ülkelerinde bulunan işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde mesleki deneyim kazanmak amacıyla en az iki en çok oniki ay süresince staj faaliyeti gerçekleştirebilir. 

Staj zorunlu ya da gönüllü olabilir. 

 

 

  • Başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve hibeler her yıl açılan başvuru çağrısında belirtilir.

22-23 akademik yılı başvuru çağrısı için tıklayınız

 

  • Staj yeri başvuru çağrısında verilen süre içinde öğrenci tarafından bulunmalı ve staj yerinden alınacak kabul mektubu Erasmus bölüm koordinatöründen onay alınarak Ofise sunulmalıdır. 

 

 

Staj yeri arama için veritabanı için tıklayınız

Kabul mektubu örneği için tıklayınız

Erasmus Bölüm/Program Koordinatörleri Listesi için tıklayınız.

 

 

  • Hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler el kitabında belirtilen süreçleri takip eder.

Belgeler / Faydalı Belgeler / Staj El Kitabı